định mệnh tập 153

Định mệnh tập 153 ngày 1/11

Định mệnh tập 153 ngày 1/11
1/11/2016 - Định mệnh tập 153 - Danny bị sốc khi nhìn thấy Ghuman đang bị xúc phạm vì những lời chế nhạo của Dupba. Kumud cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của bọn bắt cóc. Liệu rằng Saras có thể cứu Kumud kịp thời.