điều động giáo viên tiếp khách

Giáo viên để dạy học chứ không phải là tiếp viên!

Giáo viên để dạy học chứ không phải là tiếp viên!
19/11/2016 - Dư luận không đồng tình với việc điều các nữ giáo viên đi hát hò, ăn uống cùng khách ở Hà Tĩnh. Sinh ra mỗi người một việc, ai làm nghề gì thì nên để người ta chuyên tâm chăm chú vào nghề đó. Hành nghề dạy học thì phải dạy học. Hành nghề lễ tân thì phải tiếp khách.