Điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 Sở GD&ĐT Hà Nam

Điểm chuẩn lớp 10 "Sở GD&ĐT Hà Nam " 2016 - Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 "Sở GD&ĐT Hà Nam " năm 2016 tất cả các trường THPT công lập nhanh và chính xác nhất.

Tổng hợp dữ liệu về điểm chuẩn lớp 10 "Sở GD&ĐT Hà Nam " năm 2016 và những năm trước đầy đủ nhất. Cập nhật tin tức mới nhất về kỳ thi lớp 10 đồng thời dự kiến điểm chuẩn của tất cả các trường THPT công lập thuộc "Sở GD&ĐT Hà Nam " chuẩn xác.
Xem điểm chuẩn năm khác
Mã tỉnh: 24
Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
24-012 THPT A Phủ Lý 25.5 0 0
24-013 THPT B Phủ Lý 24.75 0 0
24-017 THPT C Phủ Lý 18.5 0 0
24-021 THPT A Duy Tiên 14.75 0 0
24-022 THPT B Duy Tiên 22.5 0 0
24-024 THPT Nguyễn Hữu Tiến 26.5 0 0
24-031 THPT A Kim Bảng 15.5 0 0
24-032 THPT B Kim Bảng 29.5 0 0
24-033 THPT C Kim Bảng 26.75 0 0
24-035 THPT Lý Thường Kiệt 21.75 0 0
24-041 THPT Lý Nhân 28.25 0 0
24-042 THPT Bắc Lý 21 0 0
24-043 THPT Nam Lý 22.75 0 0
24-045 THPT Nam Cao 8.5 0 0
24-051 THPT A Thanh Liêm 12.5 0 0
24-052 THPT B Thanh Liêm 17 0 0
24-055 THPT C Thanh Liêm 11.25 0 0
24-056 THPT Lê Hoàn 5.75 0 0
24-062 THPT B Bình Lục 18.75 0 0
24-063 THPT C Bình Lục 11.5 0 0
24-066 THPT Nguyễn Khuyến 10.25 0 0