Điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 Sở GD&ĐT Cần Thơ

Điểm chuẩn lớp 10 "Sở GD&ĐT Cần Thơ " 2016 - Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 "Sở GD&ĐT Cần Thơ " năm 2016 tất cả các trường THPT công lập nhanh và chính xác nhất.

Tổng hợp dữ liệu về điểm chuẩn lớp 10 "Sở GD&ĐT Cần Thơ " năm 2016 và những năm trước đầy đủ nhất. Cập nhật tin tức mới nhất về kỳ thi lớp 10 đồng thời dự kiến điểm chuẩn của tất cả các trường THPT công lập thuộc "Sở GD&ĐT Cần Thơ " chuẩn xác.
Xem điểm chuẩn năm khác
Mã tỉnh: 55
Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
55-002 THPT Châu Văn Liêm 0 28.5 28.75 Số lương tuyển:499
55-003 THPT Nguyễn Việt Hồng 0 19 20.25 Số lương tuyển:397
55-004 THPT Phan Ngọc Hiển 0 16.25 25.5 Số lương tuyển:526
55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 25.5 0 Chuyên Ngữ Văn-Số lương tuyển:20
55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 32.5 0 Chuyên Toán -Số lương tuyển:35
55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 16.75 0 Chuyên Tin học-Số lương tuyển:9
55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 31.75 0 Chuyên Tiếng Anh-Số lương tuyển:35
55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 25 0 Chuyên Vật lí-Số lương tuyển:34
55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 31 0 Chuyên Hóa học-Số lương tuyển:35
55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 26.25 0 Chuyên Sinh học-Số lương tuyển:25
55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 19.75 0 Chuyên Lịch sử-Số lương tuyển:9
55-013 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 0 23.25 0 Chuyên Địa lí-Số lương tuyển:12
55-014 THPT Bình Thủy 0 10 10.25 Số lương tuyển:443
55-021 THPT Lưu Hữu Phước 0 11.75 19 Số lương tuyển:350
55-025 THPT Lương Định Của 0 9.5 0 Số lương tuyển:376
55-028 THPT Phan Văn Trị 0 9.5 0 Số lương tuyển:436