Điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 Sở GD&ĐT Bình Định

Điểm chuẩn lớp 10 "Sở GD&ĐT Bình Định " 2016 - Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 "Sở GD&ĐT Bình Định " năm 2016 tất cả các trường THPT công lập nhanh và chính xác nhất.

Tổng hợp dữ liệu về điểm chuẩn lớp 10 "Sở GD&ĐT Bình Định " năm 2016 và những năm trước đầy đủ nhất. Cập nhật tin tức mới nhất về kỳ thi lớp 10 đồng thời dự kiến điểm chuẩn của tất cả các trường THPT công lập thuộc "Sở GD&ĐT Bình Định " chuẩn xác.
Xem điểm chuẩn năm khác
Mã tỉnh: 37
Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
37-001 THPT Quốc học 31.25 0 0
37-002 THPT Trưng Vương 24 26 0
37-004 THPT Hùng Vương 21.75 0 0
37-010 THPT Số 1 Tuy phước 21.75 0 0
37-011 THPT Số 2 Tuy phước 20.25 0 0
37-012 THPT Nguyễn Diêu Xã 20.25 0 0
37-015 THPT Số 1 An Nhơn 23 0 0
37-016 THPT Số 2 An Nhơn 24.25 0 0
37-017 THPT Số 3 An Nhơn 21.25 0 0
37-018 THPT Hòa Bình 20.25 0 0
37-021 THPT Quang Trung 21.5 0 0
37-022 THPT Tây Sơn 19.25 0 0
37-023 THPT Võ Lai 24.5 0 0
37-026 THPT Số 1 Phù Cát 24.5 0 0
37-027 THPT Số 2 Phù Cát 21.5 0 0
37-028 THPT Số 3 Phù Cát 20.5 0 0
37-030 THPT Nguyễn Hữu Quang 8 0 0
37-031 THPT Số 1 Phù Mỹ 27.5 0 0
37-032 THPT Số 2 Phù Mỹ 25.75 0 0
37-033 THPT An Lương 23 0 0
37-036 THPT Tăng Bạt Hổ 27 0 0
37-037 THPT Nguyễn Trân 30 0 0
37-038 THPT Nguyễn Du 26.75 0 0
37-039 THPT Lý Tự Trọng 28.75 0 0
37-042 THPT Hoài Ân 16.5 0 0
37-043 THPT Võ Giữ 20 0 0
37-044 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 8.75 0 0
37-047 THPT Trần Quang Diệu 17.25 0 0
37-050 THPT Nguyễn Hồng Đạo 21.25 0 0
37-051 THPT Mỹ Thọ 24.75 0 0