Điểm chuẩn lớp 10 năm 2016 Sở GD&ĐT Bắc Giang

Điểm chuẩn lớp 10 "Sở GD&ĐT Bắc Giang " 2016 - Tra cứu điểm chuẩn vào lớp 10 "Sở GD&ĐT Bắc Giang " năm 2016 tất cả các trường THPT công lập nhanh và chính xác nhất.

Tổng hợp dữ liệu về điểm chuẩn lớp 10 "Sở GD&ĐT Bắc Giang " năm 2016 và những năm trước đầy đủ nhất. Cập nhật tin tức mới nhất về kỳ thi lớp 10 đồng thời dự kiến điểm chuẩn của tất cả các trường THPT công lập thuộc "Sở GD&ĐT Bắc Giang " chuẩn xác.
Xem điểm chuẩn năm khác
Mã tỉnh: 18
Mã trường Tên trường Khối chuẩn 1 Điểm chuẩn 2 Điểm chuẩn 3 Ghi chú
18-011 THPT Ngô Sỹ Liên 35 37 0
18-013 THPT Thái Thuận 28.6 33.9 0
18-014 THPT Yên Thế 19 21 0
18-015 THPT Bố Hạ 22.8 24.8 0
18-016 THPT Lục Ngạn 1 25.9 27.9 0
18-017 THPT Lục Ngạn 2 17.6 20.3 0
18-018 THPT Lục ngạn 3 21 23.1 0
18-019 THPT Lục Nam 27.7 29.7 0
18-020 THPT Cẩm Lý 22.4 25.4 0
18-021 THPT Phương Sơn 26.8 28.8 0
18-022 THPT Tứ Sơn 14.5 16.5 0
18-023 THPT Tân Yên 1 29.1 34.5 0
18-024 THPT Tân Yên 2 21 23 0
18-025 THPT Nhã Nam 22.5 26.8 0
18-026 THPT Hiệp Hoà 1 29.9 31.9 0
18-027 THPT Hiệp Hoà 2 28.7 30.7 0
18-028 THPT Hiệp Hoà 3 27.6 29.8 0
18-029 THPT Lạng Giang 1 27.9 29.9 0
18-030 THPT Lạng Giang 2 23.8 25.8 0
18-031 THPT Lạng Giang 3 20 22.8 0
18-032 THPT Việt Yên 1 30.5 32.5 0
18-033 THPT Việt Yên 2 23 25.1 0
18-034 THPT Lý Thường Kiệt 22.3 25.5 0
18-035 THPT Yên Dũng 1 21.3 23.5 0
18-036 THPT Yên Dũng 2 26.8 28.8 0
18-037 THPT Yên Dũng 3 22.5 25.3 0
18-044 THPT Mỏ Trạng 18.8 20.7 0
18-046 Trung THPT Lục Ngạn số 4 11.5 14 0
18-048 THPT Sơn Động 12.5 31.8 0
18-050 THPT Sơn Động 2 14.9 16.9 0
18-069 THPT Sơn Động 3 0 0 0
18-074 THPT Hiệp Hòa 4 20.3 27.6 0
18-082 THPT Giáp Hải 15.3 23.5 0