Điểm chuẩn đại học năm 2016 - Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Điểm chuẩn "Đại học Nông Lâm Bắc Giang" 2016 - Tra cứu điểm chuẩn vào "Đại học Nông Lâm Bắc Giang" năm 2016 tất cả các khối, các ngành nhanh và chính xác nhất.

Tổng hợp dữ liệu về điểm chuẩn "Đại học Nông Lâm Bắc Giang" năm 2016 và những năm trước đầy đủ nhất. Cập nhật tin tức mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT đồng thời dự kiến điểm chuẩn của các khối, các ngành của "Đại học Nông Lâm Bắc Giang" chuẩn xác.
Xem điểm chuẩn năm khác
Mã trường: DBG
Mã nghành Tên ngành Khối thi Điểm chuẩn Ghi chú
Các ngành đào tạo hệ Đại học: 0
D620110 Khoa học cây trồng A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D620105 Chăn nuôi A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D640101 Thú y A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D850103 Quản lý đất đai A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D850101 Quản lý Tài nguyên & Môi trường A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D540101 Công nghệ thực phẩm A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D620205 Lâm sinh A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D420201 Công nghệ sinh học A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D620211 Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D340301 Kế toán A, A1, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D620112 Bảo vệ thực vật A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D310101 Kinh tế A, A1, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D620202 Lâm nghiệp đô thị A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
D540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm A, A1, B, D1 15 Xét học bạ lấy 6 điểm
Các ngành đào tạo hệ Cao đẳng: 0
C640201 Dịch vụ Thú y 0 Tốt nghiệp THPT
C850103 Quản lý đất đai 0 Tốt nghiệp THPT
C620211 Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm) 0 Tốt nghiệp THPT
C340301 Kế toán 0 Tốt nghiệp THPT