điếc bẩm sinh

Thầy lang tài năng là đệ tử của “thần y” Võ Hoàng Yên: Chữa 30 giây người câm nói, người điếc nghe

Thầy lang tài năng là đệ tử của “thần y” Võ Hoàng Yên: Chữa 30 giây người câm nói, người điếc nghe
11/03/2016 - Điểm chữa bệnh của thầy Tịnh lúc nào cũng đông nghẹt bệnh nhân. Canh thử đồng hồ, chúng tôi thấy trung bình mỗi ca được thầy chữa chỉ mất trên dưới 30 giây. Nhiều giọt nước mắt của thân nhân người bệnh đã rơi. Có người còn chắp tay lạy thầy trong sự khâm phục và kính nể…

Trẻ tự kỷ phải ăn chay mới có hy vọng khỏi bệnh?

Trẻ tự kỷ phải ăn chay mới có hy vọng khỏi bệnh?
07/03/2016 - Chữa cho trẻ bị tự kỷ là cởi nghiệp. Đầu tiên phải ăn chay để làm thanh sạch cơ thể, sau đó phải làm nhụt tính hung hãn của trẻ. Khi con đã có chuyển biến tốt thì nên tiếp xúc nhiều với bạn bè, cộng đồng, môi trường có tình người, có sự quan tâm lẫn nhau, tiếp tục ăn chay, duy trì nếp sống kỷ luật như quân đội trong 3 năm. Như thế trẻ mới có cơ may khỏi chứng tự kỷ.