đi vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định sẽ bị phạt hàng triệu đồng