"dị nhân" U90 cõng hàng trăm tấn vật liệu lên núi đắp tượng

Tinh giản biên chế, loại người không có năng lực ra khỏi hệ thống

Tinh giản biên chế, loại người không có năng lực ra khỏi hệ thống
24/05/2017 - Đây là quan điểm khá cứng rắn mà ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu ra tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VII về công tác cán bộ. “Cán bộ, công chức nào không làm được việc thì nhường vị trí đó cho người khác. Các đơn vị, địa phương rà soát lại cán bộ, người nào không hoàn thành nhiệm vụ, không có năng lực có thể cho ra khỏi hệ thống”, ông Hùng nhấn mạnh.

Lương tăng 7,5% vẫn chưa đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu

Lương tăng 7,5% vẫn chưa đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu
23/05/2017 - Tiền lương bình quân của năm 2016 ước đạt 5,71 triệu đồng/tháng, tăng 7,5% so với năm 2015. Tuy nhiên, lương vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ. Đây sẽ là thách thức đối với tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động…