dấu hiệu nhận biết nhiễm liên cầu khuẩn sau khi ăn tiết canh