Dân Sài Gòn khốn khổ vì nước sinh hoạt hôi thối hơn nước cống