Xe -

Ngắm cặp gà 60 triệu và cách chọn gà Đông Tảo "xịn"

Ngắm cặp gà 60 triệu và cách chọn gà Đông Tảo xịn 

 

 Cùng ngắm cặp gà trị giá 60 triệu trong trang trại của anh Giang Tuấn Vũ:

 Bài: Mộc Miên
Thiết kế: Ly Côn

(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)


    
Tâm Sự Gia Đình