Infographic: Quan lộ thênh thang của sếp nhà máy 7000 tỷ đi nước ngoài chữa bệnh

Là tổng giám đốc của nhà máy 7000 tỷ nhưng cũng "kịp" làm thua lỗ 1.700 tỷ, ông Vũ Đình Duy - người đã tự ý nghỉ việc ra nước ngoài chữa bệnh - liên tục được bổ nhiệm nhiều chức vụ cao trong bộ máy.
loading...
Ly Côn (Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
Tâm Sự Gia Đình