cựu Tổng Giám đốc PMU 18 không đủ điều kiện

Hơn 4.000 phạm nhân được đặc xá năm 2016, cựu Tổng Giám đốc PMU 18 không đủ điều kiện

Hơn 4.000 phạm nhân được đặc xá năm 2016, cựu Tổng Giám đốc PMU 18 không đủ điều kiện
30/11/2016 - Có tới 4.180 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2016. Lần này, cựu Tổng Giám đốc PMU 18 Bùi Tiến Dũng cũng có đơn xin được đặc xá nhưng theo quy định tại Điều 4, Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước thì Bùi Tiến Dũng không đủ điều kiện.