Cứu mạng con gái bị cướp kề dao vào cổ bằng cọc tiền