Cựu Chủ tịch phường bị án oan và 26 năm đi đòi bồi thường 150 tỷ đồng

Cựu Chủ tịch phường bị án oan và 26 năm đi đòi bồi thường 150 tỷ đồng

Cựu Chủ tịch phường bị án oan và 26 năm đi đòi bồi thường 150 tỷ đồng
14/11/2016 - ​​Suốt 26 năm ông Ngừng kiên trì mang đơn đi tìm công lý, cuối cùng cũng được xin lỗi và bồi thường oan sai. Nhưng, số tiền chấp nhận bồi thường oan sai của các cơ quan hữu trách ở Bến Tre là 136 triệu - chẳng thấm vào đâu so với con số hơn 150 tỷ đồng mà ông Ngừng yêu cầu được giải quyết.