cưỡng bức gái bán hoa 14 tuổi

Vướng vòng lao lý vì cưỡng bức gái bán hoa 14 tuổi

Vướng vòng lao lý vì cưỡng bức gái bán hoa 14 tuổi
25/10/2016 - Chiều 14/10, Tới dự xong hội thảo ở huyện thì cùng bạn bè đi nhậu. Khi đã ngà ngà say, Tới “nổi hứng” nên tìm gái bán dâm để giải sầu. Trên đường đi tìm phòng nghỉ, Tới chở cô gái vào chỗ vắng rồi giở trò