Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sỹ tập 4

Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sỹ tập 4 ngày 1/12

Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sỹ tập 4 ngày 1/12
30/11/2016 - Cười xuyên Việt phiên bản nghệ sỹ tập 4 - Cuộc chơi ngày càng gay cấn khi trong tập tuần này sẽ có người phải rời khỏi cuộc chơi, ai có số điểm thấp nhất từ đêm thi thứ 2 đến thứ 4 sẽ buộc phải ra về!