Cuộc chiến gia tộc tập 4

Cuộc chiến gia tộc tập 4 ngày 2/12

Cuộc chiến gia tộc tập 4 ngày 2/12
1/12/2016 - Cuộc chiến gia tộc tập 4 - Xoay quanh buổi lễ kỉ niệm 50 năm của gia tộc là sự gắn kết của 3 anh em Omkara, Shivaay và Rudra. Trái ngược với tình cảm của 3 anh em là sự cạnh tranh gay gắt của ông Tej và Shakti!