CSGT không được tự ý dừng các phương tiện đang đi để kiểm tra xe không chính chủ