Từ ngày 1/5/2016 người lao động thuộc 2 trường hợp sau sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo quyết định mới nhất do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký, từ ngày 1/5/2016 sẽ có 2 nhóm đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân là chuyên gia nước ngoài và cá nhân người Việt làm việc tại Liên hiệp quốc.
Từ ngày 1/5/2016 người lao động thuộc 2 trường hợp sau sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân
Từ ngày 1/5/2016 người lao động thuộc 2 trường hợp sau sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân
loading...

 Từ ngày 1/5/2016 người lao động thuộc 2 trường hợp sau sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân

Chuyên gia nước ngoài và công dân Việt Nam làm việc tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân (Ảnh: VNeconomy)

Ngày 22/02/2016 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định liên quan đến việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với 2 nhóm đối tượng. 

Cụ thể, quyết định số 06/2016/QĐ-TTg được áp dụng đối với chuyên gia nước ngoài được tuyển chọn để trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, trên cơ sở thống nhất giữa tổ chức phi chính phủ nước ngoài và cơ quan chủ quản dự án của Việt Nam quy định tại văn kiện chương trình, dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
 
Chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân phải có quốc tịch nước ngoài; có hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoặc với cơ quan chủ quản dự án hoặc với chủ khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài của Việt Nam trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và điều khoản giao việc (TOR) cho chuyên gia nước ngoài đính kèm hợp đồng.
 
Từ ngày 1/5/2016 người lao động thuộc 2 trường hợp sau sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân
 
Quyết định số 06/2016/QĐ-TTg
 
Riêng hợp đồng ký giữa chuyên gia nước ngoài với tổ chức phi chính phủ nước ngoài phải bổ sung xác nhận của chủ khoản viện trợ phi chính phủ của Việt Nam về việc chuyên gia nước ngoài trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo văn kiện chương trình, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 
Quyết định này cũng quy định rõ, Thu nhập miễn thuế của chuyên gia nước ngoài là thu nhập trực tiếp thực hiện các hoạt động của chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài.
 
Bên cạnh nhóm đối tượng là chuyên gia nước ngoài được miễn thuế thu nhập cá nhân như nêu trên, quyết định số 07/2016/QĐ-TTg cũng quy định miễn thuế thu nhập với cá nhân người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của Liên hiệp quốc và các cơ quan trực thuộc.
 
Từ ngày 1/5/2016 người lao động thuộc 2 trường hợp sau sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân
 
Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg
 
Cụ thể, cá nhân được miễn thuế thu nhập cá nhân phải đảm bảo hai điều kiện:
 
- Có quốc tịch Việt Nam.
 
- Là nhân viên thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế xác nhận theo danh sách gửi cơ quan thuế.
 
Thu nhập miễn thuế của cá nhân quy định nêu trên là thu nhập từ tiền lương, tiền công do cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam chi trả.
 
Quyết định này không áp dụng đối với cá nhân là người Việt Nam được tuyển dụng và làm việc theo giờ tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.
 
Cả 2 quyết định trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/05/2016.
 
Tổng hợp
(Theo thuvienphapluat)
 
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình