Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả

Không phải cứ bận rộn suốt ngày là sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc, và không phải muốn có hiệu quả làm việc cao là bạn phải cặm cụi làm việc cả ngày.
Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả
Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả

Rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng, người luôn luôn bận rộn là những người làm việc hiệu quả và thành công. Nhưng thực tế đó là quan niệm hoàn toàn sai lầm. Không phải cứ bận rộn suốt ngày là sẽ đem lại hiệu quả cao trong công việc, và cũng không phải muốn có hiệu quả làm việc cao bạn phải cặm cụi làm việc cả ngày.

Thực chất giữa bộn rộn với làm việc hiệu quả có những sự khác nhau rất lớn? Hãy tham khảo những so sánh về sự khác biệt dưới đây, bạn sẽ biết mình nên làm việc theo tác phong nào nhé!
 
Sự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quảSự khác nhau giữa người bận rộn và người làm việc hiệu quả

Hải Nam (Nguồn: Brightside)
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình