có duyên với phật

Liệu tôi có nên cấm đoán mẹ tìm bình yên nơi cửa Phật?

Liệu tôi có nên cấm đoán mẹ tìm bình yên nơi cửa Phật?
09/07/2015 - Sau ngày bố tôi mất, mẹ tôi suy sụp hẳn. Bà chỉ vui vẻ trở lại khi bắt đầu đi chùa. Nhưng việc mẹ tôi đi lễ chùa quá nhiều và công quả quá nhiều cho chùa khiến tôi không hài lòng. Tôi không hiểu chùa chiền có thực sự giúp mẹ tôi xoa dịu những nỗi đau?