Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 9 ngày 28/10

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 9 ngày 28/10

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 9 ngày 28/10
28/10/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 9 ngày 28/10 - Phiên tòa phán xét của ông Akhiraj chính thức được bắt đầu, bà Akhi hết lời bênh vực chồng mình trước tòa. Umi bị mẹ chồng ngược đãi bắt làm việc trong khi cô đang mang thai, sức khỏe yếu đi rất nhiều!