Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 7 ngày 26/10

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 7 ngày 26/10

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 7 ngày 26/10
26/10/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 7 - Bà Akhi rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi không có tiền nhưng Pushkar lại là người đã cho bà thức ăn. Nhà bà Kalyani đang hạnh phúc với sự có mặt của Niboli trong gia đình mình!