Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 41

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 41 ngày 29/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 41 ngày 29/11
28/11/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 41 - Akhiraj những tượng mọi chuyện đã đi theo ý của ông ta nhưng tình thế lại được đảo ngược, AKhiraj phải chạy trốn để bảo toàn tính mang cho mình. Còn Jagdish, Ganga, Anandi, Mangala và Niboli đều được an toàn!