Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 39

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 39 ngày 27/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 39 ngày 27/11
26/11/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 39 - Akhiraj đe dọa Jagdish phải giao Mangala, Niboli và Anandi thì ông ta mới thả Ganga trở về. Jagdish lo lắng khi phải bảo vệ sự an toàn cho tất cả mọi người trong gia đình mình.