Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 31

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 31 ngày 19/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 31 ngày 19/11
18/11/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 31 - Niboli cùng Mangala quay trở về nhà Kamli mà không hề biết mối nguy hiểm đang rình rập xung quanh họ. Kundal muốn tự tay giết chết Niboli nhưng bị Akhi ngăn cản và kế hoạch trốn thoát khỏi nhà tù của ông Akhiraj!