Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 29

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 29 ngày 17/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 29 ngày 17/11
16/11/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 29 - Bà Mangala luôn gieo vào đầu Niboli những thứ không tốt về Anandi, trong khi Niboli luôn ham học hỏi những thứ xung quanh. Ông Akhiraj trách mắng Kundal không biết nắm bắt thời cơ khiến cho ông phải đau đầu suy nghĩ!