Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 28

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 28 ngày 16/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 28 ngày 16/11
15/11/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 28 - Kundal đã lập kế hoạch bắt cóc Niboli nhưng lại bắt nhầm Shyam, nhờ có sự giúp đỡ của mẹ Moda nên Shyam đã may mắn thoát được kiếp nạn. Nhà bà Kalyani khi biết được chuyện này đã sốc vô cùng và tức giận trước những hành động của Kundal.