Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 26

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 26 ngày 14/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 26 ngày 14/11
13/11/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 26 - Kundal tìm đủ mọi cách để Kamli phải "trả giá" cho những gì đã làm với cậu. Niboli dần trở về vẻ hồn nhiên của mình như trước đây nhờ có bà Kalyani luôn tìm cách động viên, khích lệ. Bà Akhi và ông Akhiraj chỉ coi trọng mình con trai đó là Kundal.