Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 25

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 25 ngày 13/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 25 ngày 13/11
12/11/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 25 - Niboli bị bà Mangala lừa gạt nên cô bé rất đau lòng về mẹ ruột của mình, Niboli không còn muốn ở lại nhà bà Kalyani nữa. Kundal vẫn quen thói cũ của mình là sai bảo mọi người xung quanh mình, cậu tìm cách lôi kéo người của Kamli về phía mình.