Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 24

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 24 ngày 12/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 24 ngày 12/11
11/11/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 24 - Bà Mangala thuê người đóng giả làm mẹ ruột của Niboli nhằm chia cắt tình cảm với Anandi - người mẹ thực sự của Niboli. Chì vì muốn Niboli mãi ở bên cạnh mà Mangala dùng mọi thủ đoạn. Kundal về nhà và luôn có hành động bắt nạt Pushkar.