Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 21

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 21 ngày 9/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 21 ngày 9/11
8/11/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 21 - Anandi muốn Niboli đi học để có thể sống bình thường như những đứa trẻ khác, Mangala ích kỉ chỉ muốn Niboli luôn ở bên cạnh mình. Kamli nhờ người đến để giúp cho Pushkar có thể học cách tự bảo vệ bản thân mình.