Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 14 ngày 2/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 14 ngày 2/11

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 14 ngày 2/11
2/11/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 14 - Sự nỗ lực của Anandi và Jagdish khi muốn AKhiraj phải trả giá cho tất cả những gì mình đã làm. Mangala không thể hết được những ghen ghét và sự tham lam của bản thân đối với Niboli, sự ích kỉ khiến con người ta bị "biến dạng"!