Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 12 ngày 31/10

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 12 ngày 31/10

Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 12 ngày 31/10
30/10/2016 - Cô dâu 8 tuổi phần 12 tập 12 ngày 31/10 - Phiên tòa của ông Akhiraj vẫn tiếp tục, ông ta vẫn đang cố gắng hết sức để có thể ra khỏi tù. Kundal không hề hiểu chuyện khi quá ngây thơ mà nói ra những việc về gia đình Umi cho thẩm phán. Sự trả giá của người nhà Akhiraj.