clinton là tổng thống mỹ

Ai sẽ là tân tổng thống Mỹ: Clinton hay Trump?

Ai sẽ là tân tổng thống Mỹ: Clinton hay Trump?
9/11/2016 - Trump thắng liên tiếp ở nhiều bang, giành 244 phiếu đại cử tri trên tổng số 270 phiếu cần có. Bà Clinton giành được 215 phiếu đại cử tri. Giờ G sắp điểm, ai sẽ là tân tổng thống Mỹ?