chuyện lạ

Bí ẩn về ngôi mộ cổ có cặp cá leo nhảy múa vào ngày lễ giỗ hàng năm

Bí ẩn về ngôi mộ cổ có cặp cá leo nhảy múa vào ngày lễ giỗ hàng năm
05/03/2017 - Hàng năm, cứ tới ngày 18/2 âm lịch vào dịp giỗ lễ cho "ông cố", lại có một cặp cá leo rất to lớn “đua nhau” bơi lội, nhảy múa trên mặt nước từ giữa sông Tiền rồi theo rạch Rừng vào tận “hàm rồng” nhảy múa trước “mộ ông cố” cả buổi mới chịu trở ra sông, lặn mất.