Phải làm gì khi chồng mất, anh em nhà nội đến đòi nhà và đuổi mẹ con tôi?

Phải làm gì khi chồng mất, anh em nhà nội đến đòi nhà và đuổi mẹ con tôi?
20/03/2017 - Chồng bạn trước khi mất không để lại di chúc thì phần di sản thừa kế của chồng bạn sẽ được chia theo quy định của pháp luật. Đó là chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất, bao gồm: vợ (bạn); cha mẹ chồng của bạn; cha mẹ nuôi của chồng bạn (nếu có); con đẻ của vợ chồng bạn; con nuôi của vợ chồng bạn (nếu có).

Chán chồng, có được sửa giấy khai sinh cho con mang họ mẹ?

Chán chồng, có được sửa giấy khai sinh cho con mang họ mẹ?
31/10/2016 - Anh ấy không những nhậu nhẹt, cờ bạc mà còn thường xuyên bạo hành tôi, con cái anh ấy gần như chẳng bao giờ ngó ngàng tới. Tôi muốn ly hôn và làm lại giấy khai sinh cho con theo họ mẹ. Vậy thủ tục làm lại giấy khai sinh cho con thế nào, nhờ luật sư tư vấn giùm?