chống tham nhũng

Về hưu không còn là... hạ cánh an toàn và niềm tin vào tương lai

Về hưu không còn là... hạ cánh an toàn và niềm tin vào tương lai
29/10/2016 - Cảnh cáo là quyết định mới nhất về Đảng do Ủy ban Kiểm tra TƯ đề xuất cho ông Vũ Huy Hoàng - cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương. Người bảo nặng, kẻ bảo nhẹ và dư luận cồn lên, luận bàn tưởng như không bao giờ dứt. Hy vọng câu chuyện sẽ đi đến tận cùng chân lý. Và người dân vui mừng vì đã đến lúc về hưu không còn là... hạ cánh an toàn!