chính sách

Tinh giản biên chế: Làm lãnh đạo cũng có nỗi khổ!

Tinh giản biên chế: Làm lãnh đạo cũng có nỗi khổ!
29/02/2016 - Nói đến chuyện tinh giản biên chế, nhiều người nghĩ chỉ những nhân viên thấp cổ bé họng mới phải lo, chứ làm lãnh đạo thì cứ việc ngồi trên mà phê duyệt với quyết định. Nhưng có ai hiểu cho là lãnh đạo như tôi cũng đâu có sung sướng gì.