chính sách

Ấn định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

Ấn định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 4,8%/năm
15/05/2017 - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Quyết định 630/QĐ-TTg về lãi suất cho vay ưu đãi nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ.