chặt tay người bị sét đánh chết làm bùa chú

Dựng chòi canh mộ cho con vì sợ kẻ gian đào trộm xác làm “bùa chú”

Dựng chòi canh mộ cho con vì sợ kẻ gian đào trộm xác làm “bùa chú”
11/11/2016 - Con trai bị sét đánh chết, sợ những tên trộm sẽ đào tử thi và chặt tay về làm “bùa chú” như lời đồn đại trong dân gian, gần một tháng nay, bà Sum cùng những người thân trong gia đình đã dựng chòi ở nghĩa địa, không quản mưa gió, ngày đêm canh giữ mộ phần cho con.