cậu bé ung thư mơ làm cảnh sát giao thông đã qua đời