cậu bé không tay chân thấp chân cao bị bố mẹ bỏ rơi