canh cua và anh hùng bàn phím

El Nino, canh cua và anh hùng bàn phím

El Nino, canh cua và anh hùng bàn phím
27/11/2016 - Anh hùng thời xưa được định nghĩa giản đơn là người tài năng xuất chúng, công to, đức cả khiến mọi người đều kính phục. Xã hội càng phát triển thì cái tiêu chí anh hùng cũng phải phát triển theo và còn được phân ra nhiều loại.