cán bộ ngân hàng đánh rách đầu nữ nhân viên bán xăng