Cán bộ hải quan kêu cứu vì bỗng dưng bị đuổi khỏi nhà