cách tạo khối cho gương mặt

Cách tạo khối cho gương mặt chuẩn sắc nét

Cách tạo khối cho gương mặt chuẩn sắc nét
27/10/2016 - Trang điểm ngày nay tập trung chủ yếu vào 2 bước làm nền và tạo khối. Chỉ cần lớp nền mịn màng và gương mặt tạo khối sắc nét là công việc trang điểm đã gần như hoàn thành. Ngay cả lối trang điểm nhẹ nhàng phủ sương Hàn Quốc thì cũng cần tạo khối. Bạn đã biết cách tạo khối cho gương mặt chưa?