buýt nhanh BRT

Hà Nội sẽ có 7 tuyến xe buýt nhanh

Hà Nội sẽ có 7 tuyến xe buýt nhanh
10/01/2017 - Theo quy hoạch giao thông đến năm 2030 đã được phê duyệt thì Thủ đô sẽ có 7 tuyến xe buýt nhanh (BRT) được triển khai dần.